Trường Thịnh Group
Công Ty Trường Thịnh Group

Cách sử dụng các hàm AND và OR trong Google Sheets

Trường Thịnh Sửa Chữa Wifi, Pc, Laptop, Máy In Tại Nhà HCM

Giảm Giá Mùa Covid: Nạp Mực in 80,000 vnđ Sửa Vi Tính Pc, laptop, Cài Win Phần Mềm Tận Nơi 150,000vnđ

--
Website truongthinh.info có bài Cách sử dụng các hàm AND và OR trong Google SheetsCác hàm logic AND và OR cung cấp cho bạn những phản hồi TRUE và FALSE, mà bạn có thể sử dụng để sắp xếp dữ liệu của mình. Bạn có thể sử dụng AND và OR riêng biệt hoặc cùng với các hàm khác, chẳng hạn như IF.

Nếu từng muốn kiểm tra xem dữ liệu từ bảng tính Google Sheets của mình có đảm bảo các chỉ tiêu nhất định hay không, bạn có thể sử dụng hàm AND và OR. Các hàm logic này cung cấp cho bạn những phản hồi TRUE và FALSE, mà bạn có thể sử dụng để sắp xếp dữ liệu của mình.

Nếu bạn sử dụng AND với nhiều đối số, tất cả những đối số đó phải đúng để kết thúc được phản hồi TRUE, nếu không, hàm AND sẽ cho ra kết quả FALSE. Nếu bạn sử dụng OR, chỉ cần một đối số đúng là hàm OR sẽ cung cấp phản hồi TRUE.

Bạn cũng có thể có thể sử dụng AND và OR biệt lập hoặc cùng theo với các hàm khác, chẳng hạn như IF.

Sử dụng hàm AND trong Google Sheets

Bạn cũng có thể tự sử dụng hàm AND hoặc phối phù hợp với những hàm khác để cung cấp kiểm tra logic (TRUE hoặc FALSE).

Để bắt đầu, hãy mở bảng tính Google Sheets và nhấp vào một ô trống. Nhập:

  =AND(Argument A, Argument B)  

Thay thế từng đối số bằng các tiêu chuẩn bạn mong muốn sử dụng. Bạn cũng có thể sử dụng nhiều đối số tùy ý thích, nhưng bạn luôn phải có ít nhất một đối số để AND hoạt động.

Trong ví dụ dưới đây, bài viết đã sử dụng 3 đối số:

 • Đối số đầu tiên là phép tính đơn giản 1+1=2 .
 • Đối số thứ hai chỉ ra rằng ô E3 bằng 17.
 • Cuối cùng, đối số thứ ba rọi ra rằng giá trị của ô F3 (là 3 ) bằng với phép tính 4-1.

Vì cả ba đối số đều đúng, nên công thức AND đem ra câu trả lời là TRUE trong ô A2. Nếu thay đổi bất kỳ đối số nào trong các này, nó sẽ khiến công thức AND trong A2 thay đổi phản hồi từ TRUE thành FALSE.

Công thức AND đưa ra câu trả lời là TRUE trong ô A2

Công thức AND mang ra câu trả lời là TRUE trong ô A2

Trong thí dụ dưới đây, công thức AND trong ô A3 có hai đối số đúng và một đối số không chuẩn xác ( F3=10 , trong khi F3 thực thụ bằng 3 ). Điều này làm cho hàm AND mang ra phản hồi FALSE.

Hàm AND đưa ra phản hồi FALSE

Hàm AND đưa ra phản hồi FALSE

Sử dụng hàm OR trong Google Sheets

Trong khi AND đòi hỏi tất cả các đối số mà nó sử dụng phải đúng, thì hàm OR chỉ yêu cầu một đối số là đúng để đưa ra phản hồi TRUE.

Giống như AND, bạn có thể sử dụng riêng hàm OR hoặc kết hợp nó với các hàm khác. Giống như với AND, bạn có thể sử dụng nhiều đối số tùy theo muốn, nhưng bạn phải có ít nhất một đối số để hàm hoạt động.

Để sử dụng OR, nhấn vào một ô trống và nhập:

  =OR(Argument A, Argument B)  

Thay thế bằng các đối số của bạn.

Trong ví dụ dưới đây, công thức sử dụng OR trong ô A2 có 1 đối số không chuẩn xác ( F3=10 , trong đấy F3 đích thực bằng 3 ).

Không giống như khi bạn sử dụng AND, một trong ba đối số không chuẩn xác vẫn cho kết quả TRUE. Để có kết quả FALSE, mọi thứ các đối số bạn sử dụng phải không chính xác.

Một trong ba đối số không chính xác vẫn cho kết quả TRUE

Một trong ba đối số không chuẩn xác vẫn cho kết quả TRUE

Trong tỉ dụ dưới đây, công thức OR trong các ô A4 và A5 trả về phản hồi FALSE, vì cả ba đối số trong hai công thức đều không chính xác.

Công thức OR trong các ô A4 và A5 trả về phản hồi FALSE

Công thức OR trong số ô A4 và A5 trả về phản hồi FALSE

Sử dụng AND và OR với IF

Vì AND và OR là các hàm logic với các phản hồi TRUE và FALSE, bạn cũng có thể có thể sử dụng chúng với IF. Khi bạn sử dụng IF, nếu một đối số là TRUE, nó sẽ trả về một giá trị, ngược lại, hàm sẽ trả về một giá trị khác

Định dạng của công thức sử dụng IF là:

  =IF(Argument, Value IF TRUE, Value IF FALSE)  

Ví dụ, như được hiển thị bên dưới, =IF(E2=1,3,4) khiến IF trả về số 3 , nếu ô E2 bằng 1 ; bằng không, nó sẽ trả về số 4 .

=IF(E2=1,3,4) khiến IF trả về số 3, nếu ô E2 bằng 1

=IF(E2=1,3,4) khiến IF trả về số 3, nếu ô E2 bằng 1

Vì IF chỉ bổ trợ một đối số duy nhất, bạn cũng có thể sử dụng AND và OR để thực hiện các thử nghiệm logic phức tạp với nhiều đối số.

Sử dụng AND với IF

Để sử dụng AND trong công thức IF, hãy nhập:

  =IF(AND(AND Argument 1), Value IF TRUE, Value IF FALSE)  

Trong thí dụ dưới đây, bài viết đã sử dụng IF cùng công thức AND lồng nhau trong ô A2 với 4 đối số. Tất cả 4 đối số đều đúng, do đó, giá trị IF TRUE (trong tình huống này là Yes ) được trả về.

Tất cả 4 đối số đều đúng, do đó, giá trị IF TRUE (Yes) được trả về

Tất cả 4 đối số đều đúng, do đó, giá trị IF TRUE (Yes) được trả về

Trong ô A3, một công thức IF tựa như với AND chứa hai đối số không chính xác. Vì AND đòi hỏi tất cả các đối số phải chính xác, IF trả về giá trị IF FALSE , là một giá trị văn bản khác ( No ).

Sử dụng OR với IF

Giống như với AND, bạn cũng có thể có thể sử dụng OR với IF để tạo một bài kiểm tra logic phức tạp. Chỉ có 1 đối số OR phải chính xác để IF trả về phản hồi TRUE.

Để sử dụng OR với IF, nhấp vào một ô trống và nhập:

  =IF(OR(OR Argument 1), Value IF TRUE, Value IF FALSE)  

Thay thế bằng (các) đối số OR và giá trị IF TRUE/FALSE của bạn.

Trong các ví dụ dưới đây, hai công thức IF với OR trong những ô A2 và A3 đã trả về giá trị văn bản IF TRUE ( Yes ). Tất cả 4 đối số đều đúng trong công thức A2 IF với OR, khi đang A3 có 2 trong những 4 đối số không chính xác.

Hai công thức IF với OR trong các ô A2 và A3 đã trả về giá trị văn bản IF TRUE (Yes)

Hai công thức IF với OR trong các ô A2 và A3 đã trả về giá trị văn bản IF TRUE (Yes)

Trong ô A4, tất cả 4 đối số trong công thức IF với OR đều không chính xác. Đây là nguyên do tại sao công thức IF trả về giá trị văn bản IF FALSE ( No ) thay vào đó.

Từ khóa bài viết: truongthinh.info, Google Sheets, hàm AND, hàm OR, hàm AND trong Google Sheets, hàm OR trong Google Sheets, sử dụng hàm AND trong Google Sheets, sử dụng hàm OR trong Google Sheets

Bài viết Cách sử dụng các hàm AND và OR trong Google Sheets được tổng hợp và biên tập bởi: truongthinh.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--