cua-hang-truong-thinh-thu-duc-450x450
Cửa Hàng Trường Thịnh Tân Phú
Cửa Hàng Trường Thịnh Tân Bình
Cửa Hàng Trường Thịnh Quang Trung
Cửa Hàng Trường Thịnh Quận 10
Cửa Hàng Trường Thịnh Quận 1
Cửa Hàng Trường Thịnh Phú Nhuận
Cửa Hàng Trường Thịnh Gò Vấp
Cửa Hàng Trường Thịnh Bình Thạnh

Cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel

Website truongthinh.info có bài Cách sử dụng hàm TRUNC trong ExcelCó nhiều cách khác nhau trong Excel để loại bỏ thập phân và rút ngắn giá trị số. Trong bài viết này, Truongthinh.info sẽ giải thích cách sử dụng hàm TRUNC và chỉ ra điều gì làm cho nó khác biệt với các kỹ thuật khác.

Có nhiều cách khác nhau trong Excel để loại bỏ thập phân và tinh khuyến mãi trị số. Trong bài viết này, Truongthinh.info sẽ lý giải cách dùng hàm TRUNC và chỉ ra điều gì khiến cho nó khác biệt với các kỹ thuật khác.

Cách sử dụng hàm TRUNC

Hãy xem những thí dụ về hàm TRUNC với một số dữ liệu mẫu. Ví dụ dưới đây sử dụng hàm TRUNC sau.

  =TRUNC(A2)  

Nếu bạn chẳng những định có bao nhiêu chữ số cần để cắt bớt, tất cả những địa thế trong phần thập phân sẽ bị loại bỏ.

Nếu bạn không chỉ định có bao nhiêu chữ số cần cắt bớt, tất cả các vị trí trong phần thập phân sẽ bị loại bỏ
Nếu bạn chẳng những định có bao nhiêu chữ số cần để cắt bớt, tất cả những địa thế trong phần thập phân sẽ bị loại bỏ

Bạn có thể thấy với giá trị trong ô A2 rằng hàm TRUNC không áp dụng bất kỳ việc làm tròn nào. Nó chỉ dễ dàng là cắt đến 411.

Hãy để xem một ví dụ khác. Lần này thí dụ sẽ giảm các giá trị xuống hai chữ số thập phân.

  =TRUNC(A2,2)  
Giảm các giá trị xuống hai chữ số thập phân
Giảm các giá trị xuống hai chữ số thập phân

Hàm TRUNC sẽ không hiển thị thêm số thập phân nếu bạn đòi hỏi nó hiển thị nhiều hơn số bạn có.

Lấy ví dụ sau đây và cắt nó xuống còn 2 chữ số thập phân.

  =TRUNC(A2,2)  
Giá trị trong ô A4 được giảm xuống còn 2 chữ số thập phân
Giá trị trong ô A4 được hạ xuống chỉ từ 2 chữ số thập phân

Giá trị trong ô A4 được hạ xuống chỉ từ 2 chữ số thập phân, nhưng các giá trị trong A2 A3 vẫn không thay đổi vì chúng có ít hơn hai chữ số thập phân.

Nếu bạn muốn hiển thị hai số thập phân, các ô sẽ cực kỳ luôn phải được định dạng để buộc phải hiển thị chúng.

Xóa phần thời gian trong ngày và dấu thời gian

Một ví dụ có ích của TRUNC là xóa phần thời gian khỏi ngày và dấu thời gian trong Excel.

Hãy tưởng tượng bạn có ngày và dấu thời gian sau đây, nhưng bạn chỉ mong có phần ngày trong cột để phân tích.

Xóa phần thời gian khỏi ngày và dấu thời gian trong Excel
Xóa phần thời gian khỏi ngày và dấu thời gian trong Excel

Công thức sau đây sẽ loại bỏ phần thời gian.

  =TRUNC(A2)  
Phần thời gian đã được loại bỏ
Phần thời gian đã được loại bỏ

Mặc dù phần thời gian đã được loại bỏ, các ô kết quả sẽ vẫn cần phải được định dạng dưới dạng ngày.

Sử dụng TRUNC để tinh giảm số

Đây là một kỹ thuật hiếm gặp. Khi bạn sử dụng số âm, hàm sẽ cắt các số ở bên trái dấu thập phân. Tuy nhiên, nó không thay đổi số lượng chữ số, mà thay thế chúng ngay số không.

Hãy nhìn vào ví dụ sau đây.

  =TRUNC(A2,-1)  
Sử dụng TRUNC để rút ngắn số
Sử dụng TRUNC để tinh giảm số

Bạn có thể thấy trong mọi tỉ dụ rằng số 0 được dùng làm thay thế số bị xóa ở bên trái dấu thập phân.

Có nhiều cách trong để xóa các địa thế thập phân, tuy nhiên, hầu hết các cách này sẽ làm tròn số trong Excel. Điểm mạnh của hàm TRUNC là nó không làm tròn các giá trị và chỉ đơn giản tinh giảm chúng về đúng số lượng địa thế thập phân được chỉ định mà thôi.

Từ khóa bài viết: truongthinh.info, excel, hàm excel, TRUNC, hàm TRUNC, hàm TRUNC trong Excel, hàm TRUNC trong Excel là gì, cách dùng hàm TRUNC trong Excel, cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel

Bài viết Cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel được tổng hợp và biên tập bởi: truongthinh.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info xin cảm ơn.