HOTLINE 1900 63 63 43
Nhấn 1 Tư vấn bán hàng
Nhấn 107 Bảo hành
Nhấn 2 Tư vấn kỹ thuật
Nhấn 4 Phản ánh chất lượng dịch vụ
Nhấn 5 kế toán

Tìm kiếm

Tốc độ thần sầu của MacBook Pro phá vỡ kỷ lục

Tốc độ thần sầu của MacBook Pro phá vỡ kỷ lục

Kết quả thực nghiệm Benchmark cho thấy, MacBook Pro 2018 có ổ cứng HHD SSD với tốc độ nhanh chóng trong lịch sử. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to lớn a web browser that supports HTML5 video Video cho thấy tốc độ ấn tượng của MacBook Pro 13 inch (2018). Mặc dù phát triển ra muộn...

Đọc tiếp
backtop
Điện Thoại Công Ty Thiết Kế HCM
MENU