HOTLINE 1900 63 63 43
Nhấn 1 Tư vấn bán hàng
Nhấn 107 Bảo hành
Nhấn 2 Tư vấn kỹ thuật
Nhấn 4 Phản ánh chất lượng dịch vụ
Nhấn 5 kế toán

Tìm kiếm

WordPress :Tự động thông báo người dùng khi có bài viết mới

WordPress :Tự động thông báo người dùng khi có bài viết mới

Việc nâng cao lượt truy cập luôn luôn là khía cạnh bậc nhất mà chúng ta yêu cầu yêu cầu thực hiện. Ngoài việc chia sẻ trên các mạng xã hội đầy đủ ngay ngày nay như Facebook, twitter, hoặc google plus, thì việc tự động gửi email công bố cho bất kì những ai đã từng đăng ký trên trang web, blog của...

Đọc tiếp
backtop
Điện Thoại Công Ty Thiết Kế HCM
MENU