Thông báo

Mục Tiêu Phát Triển Công Ty Trường Thịnh Group

Mục Tiêu Phát Triển Công Ty Trường Thịnh Group

Kết quả: 2.9 / 5 - ( 25 Lượt bình chọn)

Mục Tiêu Phát Triển Kinh Doanh ✅ Công Ty Thiết Kế In Ấn ✍ Đơn Vị Thiết Kế Web ☝ Dịch Vụ SEO ☝ Trung Tâm Nạp Mực Máy In, Sửa Máy Tính Tận Nơi. ☎ 1900 63 6 343

HÃY LÀ SỐ 1 CHO NGÀNH DỊCH VỤ CỦA MÌNH. Đó là mục tiêu mà Trường Thịnh Group muốn hướng đến.

Mục tiêu

Xây dựng Công ty Trường Thịnh Group mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Mục tiêu đề ra của Trường Thịnh Group

Trung tâm thiết kế web xây dựng đội ngũ nhân viên có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

Thực hiện sắp xếp lại và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người lao động, để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp.

Quay về mục lục Chiến Lược Kinh Doanh Trường Thịnh Group

Định hướng

Mục tiêu chất lượng: là mục tiêu hàng đầu và cũng chính là chiến lược của công ty nạp mực máy in, mọi dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải đảm bảo có được chất lượng cao nhất có thể.

Mục tiêu lợi nhuận: Chúng tôi chỉ dùng những phương cách mà chuẩn mực đạo đức xã hội cho phép để đạt được lợi nhuân và lợi nhuận sau bán hàng sẽ được chia sẻ theo các tỷ lệ thích hợp nhằm: Đảm bảo cuộc sống cho các thành viên; đảm bảo cho tương lai lâu dài và các rủi ro trong cuộc sống con người; Có một quỹ phúc lợi cho các hoạt động tái tạo sức lao động; Có quỹ phát triển (Các khoá học nâng cao trình độ cho các thành viên, kinh phí nâng cấp, thay đổi công nghệ, kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu, dự đoán); Có tích luỹ tài sản trong Công ty.

Quay lại mục Định Hướng Phát Triển Trường Thịnh Group

Chiến lược phát triển

Đơn vị thiết kế in ấn tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong lĩnh vực cao su.

  • Về sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần và sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà công ty sửa máy tính có tiềm năng và lợi thế.
  • Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn.
  • Về khoa học công nghệ: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới.
  • Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư các thiết bị chuyên ngành hiện đại, mang tính đổi mới công nghệ. Thông qua việc đầu tư để tiếp cận được những phương tiện, thiết bị hiện đại theo hướng phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đồng thời cũng đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
  • Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

Quay về bài viết Mục Tiêu Phát Triển Của Trường Thịnh Group


Tin tức liên quan

backtop
Điện Thoại Công Ty Thiết Kế HCM
MENU