Hàm vars() trong Python

Hàm vars() trong Python

Kết quả: 3.0 / 5 - ( 44 Lượt bình chọn)

Hàm vars() trong Python trả về thuộc tính __dict__ của đối tượng truyền vào nếu đối tượng có thuộc tính __dict__. Thuộc tính __dict__ là một từ điển chứa các thuộc tính cũng có thể điều tiết của đối tượng. Lưu ý: gọi

Hàm vars() trong Python trả về thuộc tính __dict__ của đối tượng truyền vào nếu đối tượng có thuộc tính __dict__.

Thuộc tính __dict__ là một từ điển chứa các thuộc tính cũng có thể điều tiết của đối tượng.

Lưu ý: gọi hàm vars() không có thông số sẽ trả về một từ điển có chứa bảng ký hiệu cục bộ.

Xem thêm: dịch vụ seo web huyện nhà bè bền vững, công ty thiết kế website tphcm giá rẻ, dịch vụ seo quận 8 nhanh,

Cú pháp hàm vars() trong Python

 vars(object) 

Tham số của hàm vars():

Hàm vars() có cao nhất 1 tham số:

 

 • object: có thể là module, class, instance, hoặc bất kỳ object nào trung tính __dict__.

Giá trị trả về từ vars()

 • Vars() trả về tính chất __dict__ của đối tượng được truyền vào ban đầu. Nếu đối tượng được truyền cho vars() không có thuộc tính __dict__ thì thành tích sẽ xuất hiện exception TypeError.
 • Nếu không còn đối số nào được truyền, vars() làm công việc giống như hàm locals().

Ví dụ: Hàm vars() làm việc thế nào?

 class Foo: 
 def __init__(self, a = 5, b = 10): 
 self.a = a 
 self.b = b 
 
 InstanceOfFoo = Foo() 
 print(vars(InstanceOfFoo)) 

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Xem thêm: cài win tại nhà huyện hóc môn, dịch vụ seo tự nhiên hcm bền vững, công ty cài win quận 8 giá rẻ,

 {'a': 5, 'b': 10} 

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Xem thêm: công ty cài win tận nhà quận 2, dịch vụ cài win tận nhà quận 9, dịch vụ cài win quận 8,

Tag:

Tin tức liên quan

backtop
Điện Thoại Công Ty Thiết Kế HCM
MENU