Banner top Trường Thịnh

1800 6025(0đ//Phút)

tìm cửa hàng

Phạm Đình Thuấn – CEO Trường Thịnh Group | “Uy Tín – Trường Thịnh” – Cafebiz.vn

Phạm Đình Thuấn - CEO Trường Thịnh Group | "Uy Tín - Trường Thịnh"
Phạm Đình Thuấn – CEO Trường Thịnh Group | “Uy Tín – Trường Thịnh”

Nguồn: https://cafebiz.vn/pham-dinh-thuan-doanh-nhan-tre-co-suc-anh-huong-trong-gioi-startup-20220220081547352.chn