cua-hang-truong-thinh-thu-duc-450x450
Cửa Hàng Trường Thịnh Tân Phú
Cửa Hàng Trường Thịnh Tân Bình
Cửa Hàng Trường Thịnh Quang Trung
Cửa Hàng Trường Thịnh Quận 10
Cửa Hàng Trường Thịnh Quận 1
Cửa Hàng Trường Thịnh Phú Nhuận
Cửa Hàng Trường Thịnh Gò Vấp
Cửa Hàng Trường Thịnh Bình Thạnh

Cách đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn

Hướng Dẫn Cách đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn

Nếu bạn quên mật khẩu dùng để đăng nhập vào các dịch vụ như Outlook.com, Skype, OneDrive và Xbox Live, bạn nên đặt lại mật khẩu.

Sau đây là cách đặt lại mật khẩu:

Đi đến Khôi phục tài khoản và nhập các địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên Skype cần đặt lại mật khẩu. Sau đó, chọn Tiếp theo.

Chúng tôi sẽ hỏi nơi bạn muốn nhận được mã bảo mật của bạn. Chọn một trong các địa chỉ email liên hệ hoặc số điện thoại thay thế trên tài khoản này. Sau đó, chọn Tiếp theo.

Nhập thông tin thiếu để xác minh rằng đó thực sự là địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn. Tiếp theo, chọn Gửi mã.

Chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật cho liên hệ thay thế mà bạn đã chọn. Nếu bạn không thấy mã bảo mật này, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn. Nếu mã bảo mật không có ở đó, bạn có thể chọn Sử dụng một tùy chọn xác minh khác.

Nhập mã bảo mật vào Xác minh danh tính của bạn, sau đó chọn Tiếp theo.
Đặt lại mật khẩu cho tài khoản Microsoft của bạn bằng cách nhập mật khẩu mới vào Mật khẩu mới. Sau đó xác nhận này bằng cách nhập mật khẩu mới này lại vào Nhập lại mật khẩu.
Để biết thông tin về cách đăng nhập vào Xbox Live bằng tài khoản Microsoft của bạn, hãy xem Mật khẩu và bảo mật: Mật khẩu và đăng nhập.
Để quản lý thông tin bảo mật, hãy xem Thông tin bảo mật & mã bảo mật của tài khoản Microsoft.
Lưu ý: Nếu bạn không sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào Windows và bạn cần thay đổi mật khẩu đăng nhập Windows, hãy xem Đặt lại mật khẩu tài khoản nội bộ Windows 10 của bạn.

Cách đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft Windows 10

Bạn có thể đặt lại mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào máy tính của bạn. Trên màn hình đăng nhập, nhập tên tài khoản Microsoft của bạn nếu tên tài khoản không được hiển thị. Nếu có nhiều tài khoản trên máy tính, hãy chọn tài khoản bạn muốn đặt lại. Chọn Tôi quên mật khẩu bên dưới hộp văn bản mật khẩu. Làm theo các bước sau để đặt lại mật khẩu của bạn.
Để nhận thêm thông tin, xem Trợ giúp tài khoản Microsoft.

Lưu Ý Nếu bạn không đặt lại được mật khẩu tài khoản Microsoft

Trong trường hợp bạn không thể làm khôi phục được mật khẩu tài khoản microsoft của mình. Hãy liên hệ Trường Thịnh Group để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn mà không làm mất dữ liệu trên máy

Block "gia-sua-may-tinh" not found

Block "luu-y" not found

Block "lien-he-dv" not found