Banner Slide Trường Thịnh Covid 19
Banner Slide Trường Thịnh Covid 19

Download Yoast Seo Premium 17.1 – 17.2 – 17.3 Nulled

--
【Download】 1️⃣➤ Tải Yoast Seo Premium 17.0 – 17.1 V17.2 – 17.3 Mới Nhất ⭐_⭐_⭐ WordPress SEO Plugin ❎❤️ File Share 1 Click, Link Google Full ✔️️. – Trường Thịnh ™ Bản quyền miễn phí, cập nhật mới liên tục tại link này.

Download Yoast Seo Premium 17.1 – 17.2 17.3 Nulled -【1️⃣】 Trường Thịnh ™

Yoast SEO Premium  là bộ sưu tầm plugin tối ưu hóa SEO cấp cao phát mới nhất dành riêng cho WordPress. Bản update mới nhất: 17.2 (Kèm theo bản 17.0 và ❎❤️ Yoast Seo Premium 17.1 | 17.2)

Download Yoast Seo Premium Nulled Mới Nhất 17.3 – Link Tải Google Drive

Phiên Bản/ Version Yoast Seo NulledNgày UpdateLink Download/ Tải
Yoast Seo Premium v17.305/10/2021Tại Đây
Yoast Seo Premium v17.221/09Tại Đây
Yoast Seo Premium v17.107/09Tại Đây
Yoast Seo Premium v17.024/08Tại Đây

Yoast Seo Extensions Full New – News, Video, Local | Woocommerce Seo

Yoast Seo Extensions FullNgày UpdateLink Download/ Tải
wpseo-news-12.921/09Tại Đây
wpseo-video-14.121/09Tại Đây
wpseo-woocommerce-14.421/09Tại Đây
wpseo-local-14.021/09Tại Đây

Mật khẩu giải nén 17.0 – 17.2 – 17.2: Tại Đây

Mật khẩu giải nén 17.3: Tại Đây

Bộ sưu tập chứa: Yoast Local SEO cho WooCommerce, Yoast Local SEO cho WordPress, Yoast News SEO cho WordPress & Google, Yoast SEO Premium, Yoast Video SEO cho WordPress, Yoast WooCommerce SEO plugin.

Yoast SEO Premium  giúp nhận thêm khách truy cập từ Google và Bing, thu hút nhiều khách truy cập từ phương tiện truyền thông xã hội, tăng sự tham gia của người dùng, tối ưu hóa cho những từ khóa, cụm từ khóa, từ đồng nghĩa, từ khóa liên quan và  mọi thứ các dạng từ  của chúng.

Yoast SEO đảm nói rằng Google, Pinterest và các nền tảng khác đều biết chính xác trang của bạn nói tới điều gì, bằng cách thêm dữ liệu schema.org đúng cách. Lập chỉ mục nhanh hơn, kết quả phong phú!

Demo:  https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/

Các tính năng nổi bật của Yoast Seo Premium

 • Các sơ đồ trang web XML tiên tiến nhất chỉ còn một nút bấm.
 • Toàn quyền kiểm soát trên Breadcrumbs của bạn:  trên trang web thêm một đoạn mã và Breadcrumbs hoạt động.
 • Đặt URL chuẩn để tránh trùng lặp nội dung. Không bao giờ lo âu về việc Google bị phạt nữa.
 • Mẫu tiêu đề và miêu tả meta để xây dựng thương hiệu tốt hơn và các đoạn nhất quán trong kết quả tìm kiếm.
 • Phân tích nội dung và SEO:  Công cụ viết bài  SEO  vô giá.
 • Bản xem trước đoạn trích  cho thấy bài đăng hoặc trang của bạn sẽ xuất hiện như thế nào trong kết quả tìm kiếm – ngay cả trên thiết bị di động. Yoast SEO Premium thậm chí còn có bản xem trước cho những mạng xã hội!
 • Công cụ Phân tích hiển thị nội dung văn bản của bạn tập trung vào để bạn cũng có thể lưu bài viết của mình theo từ khóa.
 • Tối ưu hóa bài viết của bạn cho những từ cùng nghĩa và các từ khóa liên quan.
 • Liên kết nội bộ tự động:  viết một bài viết và nhận các bài viết được đề xuất tự động cho các liên kết.
 • Yoast SEO điều chỉnh công cụ của trang web của bạn  để bạn cũng đều có thể làm việc để tạo ra nội dung tuyệt vời.
 • Các tính năng sắp xếp bên trong  giúp tối ưu hóa cấu trúc trang web của bạn trong một lần.
 • Tích hợp với Quản lý vai trò SEO của  Google Search Console  : Cung cấp cho đồng nghiệp của bạn quyền truy cập vào các phần cụ thể của plugin WordPress Yoast SEO.
 • Trình chỉnh sửa hàng loạt: Thực hiện các thay đổi quy mô lớn cho trang web của bạn.
 • Xem trước hiện trên mạng xã hội  để kiểm soát cách chia sẻ bài đăng của bạn trên các mạng xã hội như Facebook và Twitter.
 • Trình quản lý chuyển hướng:  Nó giữ cho những liên kết trang web của bạn hoạt động, dễ dàng chuyển hướng các lỗi từ Google Search Console, các trang bị xóa và các URL đã thay đổi.

 Download Yoast Seo Premium 17.1 - 17.2 Nulled

=== Yoast SEO ===
Contributors: yoast, joostdevalk, omarreiss
Donate link: https://yoa.st/1up
License: GPLv3
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Tags: SEO, XML sitemap, Content analysis, Readability, Schema
Tested up to: 5.8
Stable tag: 17.2
Requires PHP: 5.6.20

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin.

== Description ==

### Yoast SEO: the #1 WordPress SEO plugin

Since 2008 Yoast SEO has helped millions of websites worldwide to **rank higher in search engines**.

Yoast’s mission is **SEO for Everyone**. Our plugin’s users range from the bakery around the corner to some of the most popular sites on the planet.

Yoast SEO Free contains everything that you need to manage your SEO, and the [Yoast SEO Premium](https://yoa.st/1v8) plugin and its extensions unlock even more tools and functionality.

#### GET AHEAD OF THE COMPETITION
To rank highly in search engines, you need to beat the competition. You need a better, faster, stronger website than the people who sell or do the same kinds of things as you.

Yoast SEO is the most-used WordPress SEO plugin, and has helped millions of people like you to get ahead, and to stay ahead.

#### TAKING CARE OF YOUR WORDPRESS SEO
Yoast SEO is packed full of features, designed to help visitors and search engines to get the most out of your website. Some of our favourites are:

* Automated technical SEO improvements, like **canonical URLs** and **meta tags**.
* Advanced **XML sitemaps**; making it easy for Google to understand your site structure.
* Title and meta description templating, for **better branding** and consistent snippets in the search results.
* An in-depth Schema.org integration that will **increase your chance of getting rich results**, by helping search engines to understand your content.
* Full control over **site breadcrumbs**, so that users and search engines always know where they are.
* **Faster loading times** for your whole website, due to an innovative way of managing data in WordPress.
* **[Premium]** E-mail support for our [Yoast SEO Premium](https://yoa.st/1v8) users.
* **[Premium]** The possibility to expand Yoast SEO with the [News SEO](https://yoa.st/1uv), [Video SEO](https://yoa.st/1uw), [Local SEO](https://yoa.st/1uu) and [WooCommerce SEO](https://yoa.st/3rh) extensions.

#### WRITE KILLER CONTENT WITH YOAST SEO
We know content is king, that's why Yoast SEO is famous for its **state-of-the-art content and SEO analysis**. Yoast SEO gives you:

* **SEO analysis**: an invaluable tool while writing SEO-friendly content with the right (focus) keyphrases in mind.
* **Readability analysis**: ensures that humans and search engines can read and understand your content.
* **Full language support** for: English, German, French, Dutch, Spanish, Italian, Russian, Indonesian, Polish, Portuguese, Arabic, Swedish, Hebrew, Hungarian, Turkish, Czech, Norwegian and Slovak.
* **A Google preview**, which shows what your listings will look like in the search results. Even on mobile devices!
* **Innovative Schema blocks** for the WordPress block editor, so that your FAQ and HowTo content can be shown directly in the search results. Plus a breadcrumbs block to guide your users.
* **[Premium] Internal linking blocks** to easily improve the structure of your content. Easily add a **table of contents block**, a **related links block**, a **subpages** block, or **siblings block**! Plus, we’ll keep adding these easy-to-add blocks to improve your site structure.
* **[Premium]** Social previews to show you how your content will be shown on Twitter and Facebook. Plus: Social Appearance Templates to guarantee a consistent look.
* **[Premium]** The Insights tool that shows you what your text focuses on. This way you can keep your article in line with your keyphrases.
* **[Premium]** Optimize your content for synonyms and related keyphrases.
* **[Premium]** Optimize your article for different word forms of your keyphrases, as the singular and plural. But also different verb forms, synonyms, and related keyphrases. This makes for more natural content!
* **[Premium]** Automatic internal linking suggestions: write your article and get automatic suggested posts to link to!
* **[Premium]** An orphaned content filter to detect posts that have no links pointing towards them!
* **[Premium]** SEO workouts to make working on your site as easy as ABC. These SEO workflows will get your site into shape in no time!

#### KEEP YOUR SITE IN PERFECT SHAPE

Whether you are an online entrepreneur, blogger or content creator, a developer, a (WordPress) SEO expert or a business owner, Yoast SEO helps you keep your website in perfect shape by:

* Tuning the engine of your website, so you can work on creating great content!
* Giving you **cornerstone content** and **internal linking** features to help you optimize your site structure in a breeze.
* Translating your content to **structured data** where possible, to help search engines understand your website.
* Helping you manage your team: with our **SEO roles** you can give colleagues access to specific sections of the Yoast SEO plugin.
* **[Premium] Automatically creating redirects** when URLs change or when pages are deleted, and providing tools to manage or create redirects.
* **[Premium]** Showing you **social previews** to manage the way your page is shared on social networks like Facebook and Twitter.

#### TRUST THE EXPERTS

Yoast is powered by a team of expert developers, testers, software architects, and SEO consultants. They work constantly to stay at the cutting edge of WordPress SEO, and to improve the plugin with every release.

Yoast SEO is the **only WordPress SEO plugin made by world-renowned SEO experts**.

### GET PREMIUM SUPPORT

The Yoast team offers regular support on the WordPress.org forums. But we hope you understand that we prioritize our Premium customers. This one-on-one email support is available to people who have purchased Yoast SEO Premium.

Did you know that [Yoast SEO Premium](https://yoa.st/1v8) contains a lot of extra features:

* A **redirect manager** that prevents “404: page not found” errors
* Optimize without worrying about over-optimization with **intelligent word form recognition** available in multiple languages.
* **Internal linking blocks** to structure your site easily.
* **Internal linking suggestions** while you’re writing.
* Preview your content to see what it will look like in the search results and when shared on social media using the **Google preview** and **social preview**.
* **Cornerstone content checks** that point search engines to your most important pages.
* Connect Yoast SEO to Zapier to easily **create zaps that instantly share your published posts** with 2000+ destinations like Twitter, Facebook, and much more.

If you are serious about your WordPress SEO, install the [Yoast SEO Premium plugin](https://yoa.st/1v8)! **Costs a little, saves a lot of time!**

#### OUR EXTENSIONS TO FURTHER IMPROVE YOUR WORDPRESS SEO
Check out these SEO add-ons by Yoast:

* **[Yoast Local SEO](https://yoa.st/1uu)** optimizes your website for a local audience.
* **[Yoast Video SEO](https://yoa.st/1uw)** ensures that Google understands what your video is about, increasing the chances of ranking in the video results.
* **[Yoast News SEO](https://yoa.st/1uv)** for news websites that want to improve their visibility and performance in Google News.
* **[WooCommerce SEO](https://yoa.st/3rh)** for all online shops that want to perform better in the search results and social media.

These extensions work fine with the free version of Yoast SEO. Of course, the premium extensions also include 24/7 support.

Oh, don't forget: our **[Yoast Academy](https://yoa.st/3ri)** is for all entrepreneurs, bloggers, and anyone who wants to learn more about optimizing websites, improving your WordPress SEO, and if you want to take your content to the next level!

### INTEGRATIONS

Yoast SEO integrates seamlessly into a range of themes and plugins. We work particularly well with:

* The [WordPress block editor](https://wordpress.org/support/article/wordpress-editor/) (or ‘Gutenberg’ editor).
* The official [AMP](https://wordpress.org/plugins/amp/) plugin, which changes your templates to use the ‘AMP’ HTML format.
* Google’s [Web Stories](https://wordpress.org/plugins/web-stories/) plugin, which helps you to create ‘[web stories](https://amp.dev/about/stories/)’.
* The [Advanced Custom Fields](https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/) plugin, when you also activate the [ACF Content Analysis for Yoast SEO](https://wordpress.org/plugins/acf-content-analysis-for-yoast-seo/) plugin.
* The [Elementor](https://wordpress.org/plugins/elementor/) website builder.
* [Zapier](https://zapier.com/apps/yoast-seo/integrations), which helps you automate your publishing flow.
* [Algolia](https://wordpress.org/plugins/wp-search-with-algolia/) integration to improve the quality of your site search.

### BUG REPORTS

Do you want to report a bug for Yoast SEO? Best to do so in the WordPress SEO [repository on GitHub](https://github.com/Yoast/wordpress-seo). Please note that GitHub is not a support forum and issues will be closed if they don’t meet the bug requirements.

### READ MORE

Want more information on search engine optimization and Yoast SEO? Have a look at:

* The [Yoast SEO Plugin](https://yoa.st/1v8) official homepage.
* The [Yoast SEO Help center](https://yoa.st/1va).
* [WordPress SEO - The definitive Guide by Yoast](https://yoa.st/1v6).
* Other [WordPress Plugins](https://yoa.st/1v9) by Team Yoast.
* Also follow Yoast on [Facebook](https://facebook.com/yoast), [Instagram](https://www.instagram.com/yoast/) & [Twitter](https://twitter.com/yoast).

== Installation ==
Starting with Yoast SEO consists of just two steps: installing and setting up the plugin. Yoast SEO is designed to work with your site’s specific needs, so don’t forget to go through the Yoast SEO configuration wizard as explained in the ‘after activation’ step!

### INSTALL YOAST SEO FROM WITHIN WORDPRESS

1. Visit the plugins page within your dashboard and select ‘Add New’;
1. Search for ‘Yoast SEO’;
1. Activate Yoast SEO from your Plugins page;
1. Go to ‘after activation’ below.

### INSTALL YOAST SEO MANUALLY

1. Upload the ‘wordpress-seo’ folder to the /wp-content/plugins/ directory;
1. Activate the Yoast SEO plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress;
1. Go to ‘after activation’ below.

### AFTER ACTIVATION

1. You should see (a notice to start) the Yoast SEO configuration wizard;
1. Go through the configuration wizard and set up the plugin for your site;
1. You’re done!

== Frequently Asked Questions ==

= How do the XML Sitemaps in the Yoast SEO plugin work? =

Having an XML sitemap can be beneficial for SEO, as Google can retrieve essential pages of a website very fast, even if the internal linking of a site isn’t flawless.
The sitemap index and individual sitemaps are updated automatically as you add or remove content and will include the post types you want search engines to index. Post Types marked as noindex will not appear in the sitemap. [Learn more about XML Sitemaps](https://yoa.st/3qt).

= How can I add my website to Google Search Console? =

It is straightforward to add your website to Google Search Console.
1. Create a Google Search Console account and login into your account.
2. Click ‘Add a property’ under the search drop-down.
3. Enter your website URL in the box and click ‘Continue’.
4. Click the arrow next to ‘HTML tag’ to expand the option.
5. Copy the meta tag.
6. Log in to your WordPress website.
7. Click on ‘SEO’ in the dashboard.
8. Click on ‘General’.
9. Click on the ‘Webmaster Tools’ tab.
10. Paste the code in the Google field and click ‘Save Changes’.
11. Go back to Google Search Console and click ‘Verify’.

If you want more details steps, please visit [our article on our help center](https://yoa.st/3qu).

= How do I implement Yoast SEO breadcrumbs? =

The steps below are a temporary solution as manual edits made to theme files may be overwritten with future theme updates. Please contact the theme developer for a permanent solution. We’ve written an article about the [importance of breadcrumbs for SEO](https://yoa.st/3qv).

To implement the [breadcrumbs](https://yoa.st/3qw) function in Yoast SEO, you will have to edit your theme. We recommend that prior to any editing of the theme files, a backup is taken. Your host provider can help you take a backup.
Copy the following code into your theme where you want the breadcrumbs to be. If you are not sure, you will need to experiment with placement:

 Common places where you could place your breadcrumbs are inside your `single.php` and/or `page.php` file just above the page’s title. Another option that makes it really easy in some themes is by just pasting the code in `header.php` at the very end. In most non-WooTheme themes, this code snippet should not be added to your `functions.php` file. Alternatively, you can manually add the breadcrumb shortcode to individual posts or pages: `Trường Thịnh ✔️ Thủ Thuật Công Nghệ ✔️ Download ✔️ Download Yoast Seo Premium 17.1 – 17.2 – 17.3 Nulled` If you need more details or a step by step guide, read our [Implementation guide for Yoast SEO breadcrumbs](https://yoa.st/3qx). = How do I noindex URLS? = Yoast SEO provides multiple options for setting a URL or group of URLs to noindex. [Read more about how to do this in this guide](https://yoa.st/3qy/). = Google shows the wrong description, how do I fix this? = If you’ve crafted nice meta descriptions for your blog posts, nothing is more annoying than Google showing another description for your site completely in the search result snippet. Possible causes could be: 1. wrong description in code 2. Google cache is outdated 3. Search term manipulation 4. Google ignored the meta description You can [read more here on how to solve the issue with the wrong description](https://yoa.st/3qz). = How often is Yoast SEO updated? = Yoast SEO is updated every two weeks. If you want to know why, please read [this post on why we release every two weeks](https://yoa.st/3q-)! = How do I get support? = As our free plugin is used by millions of people worldwide, we cannot offer you all one on one support. If you have trouble with the Yoast SEO for WordPress plugin, you can get help on the support forums here at [wordpress.org](https://wordpress.org/support/plugin/wordpress-seo/) or by checking out our help center at [yoast.com/help/](https://yoa.st/3r1). The plugins you buy at Yoast are called ‘premium plugins’ (even if Premium isn’t in its name) and include a complete year of free updates and premium support. This means you can contact our support team if you have any questions about that plugin. [Read more on how to get support](https://yoa.st/3r2) = I have a different question than listed here = Your question has most likely been answered on our help center: [yoast.com/help/](https://yoa.st/1va). == Screenshots == 1. The Yoast SEO plugin general meta box. You'll see this on edit post pages, for posts, pages and custom post types. 2. Example of the SEO analysis functionality. 3. Example of the readability analysis functionality. 4. Overview of site-wide SEO problems and possible improvements. 5. Control over which features you want to use. 6. Easily import SEO data from other SEO plugins like All In One SEO pack, HeadSpace2 SEO and wpSEO.de. == Changelog == = 17.2 = Release Date: September 21st, 2021 Yoast SEO 17.2 is out now! Yoast SEO comes with many powerful tools that will help you write SEO-proof and readable texts. And as of today, you can also work on your readability in the Farsi language. Readable content is awesome content! Read more about what’s new in Yoast SEO 17.2 in [our release post](https://yoast.com/yoast-seo-17-2/)! Enhancements: * Completes the readability analysis for Farsi by adding the transition words, sentence beginnings and passive voice assessments, and by adjusting the sentence length assessment to make it more appropriate for the Farsi language. * Improves keyword detection for Farsi by adding more categories to the list of function words. E.g., general adjectives and adverbs category, conjunctions, and articles. * Cleans up indexables for posts with an `auto-draft` post-status, in order to speed-up your admin pages. Bugfixes: * Fixes a bug where indexables would be created for post auto-drafts when the SEO optimization is run. Other: * Loads our help beacon on the workouts page. = 17.1 = Release Date: September 7th, 2021 Yoast SEO 17.1 is out today! In this release, you’ll find a couple of small changes that’ll help you write great titles that stand up to Google’s scrutiny. It also includes some behind-the-scenes improvements, including several fixes for our indexables data management. For now, please enjoy Yoast SEO and write the best possible content in the language of your choice! Read more about what’s new in Yoast SEO 17.1 in [our release post](https://yoa.st/release-17-1)! Enhancements: * Improves the performance of saving posts by excluding unchanged items, especially noticeable on posts with many links. * Stops showing the SEO Optimization notification on non-production sites. * Improves the filtering of function words in Dutch, English, Indonesian, Russian, and Spanish by including time-related words like 'minute'. * Updates the styling of our Google preview, to reflect the updated styling of the Google search results. * Stops warning users when they have short titles, because concise, specific titles are less likely to be altered by Google. * Removes the `|` and `~` separator options from titles, because Google frequently replaces these in search results. = Earlier versions = For the changelog of earlier versions, please refer to [the changelog on yoast.com](https://yoa.st/yoast-seo-changelog).

Nguồn bài viết: https://truongtin.top/chia-se-share-yoast-seo-premium-v17-1-nulled/

Bài viết Chia Sẻ Yoast Seo Premium được tổng hợp và biên tập bởi: Trường Thịnh. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho Trường Thịnh. Xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Khác

--