Tìm hiểu về các lỗi email POP

Website truongthinh.info có bài Tìm hiểu về các lỗi email POPNếu tài khoản email của bạn được cấu hình bằng Post Office Protocol (POP), đôi khi bạn có thể nhận được thông báo lỗi POP trong khi sử dụng tài khoản của mình. Đây là ý nghĩa của những thông báo lỗi này.

Nếu tài khoản email của bạn được cấu hình bằng Post Office Protocol (POP), đôi khi bạn cũng có thể thu được thông báo lỗi POP trong khi dùng tài khoản của mình. Đây là ý nghĩa của những thông báo lỗi này.

Mã tình trạng POP

Một số điều có thể không đúng khi bạn tải mail xuống:

  • Máy chủ mà bạn thường nhận mail cũng có thể có thể không phản hồi khi bạn “yêu cầu” nó gửi thư.
  • Mật khẩu của bạn hoặc mật khẩu của máy chủ bị sai.
  • Máy chủ đã gặp sự cố nội bộ.

Một máy server POP biết rõ về tình trạng của nó. Tất cả các từ trong thông báo lỗi sẽ được viết bằng tiếng Anh.

Lỗi “Mailbox unknown” hoặc “Invalid password”

Điều đầu tiên có thể gặp vấn đề (ngoài việc máy server bị hỏng) là máy server POP không nhận biết tên người dùng của bạn. Lý do cũng có thể cho lỗi này gồm những:

  • Nhập tên người dùng sai.
  • Cơ sở dữ liệu mà máy server sử dụng để xác định người sử dụng không hoạt động.
  • Có gì đó không ổn với bộ nhớ nơi hộp thư được lưu giữ tại ISP.

Khi bạn nhập mật khẩu, đó cũng cũng có thể có thể là một nguyên nhân khác gây nên lỗi.

Đôi khi bạn có thể thu được thông báo lỗi POP trong khi dùng tài khoản của mình

Lỗi “Unable to lock mailbox”

Một hòm thư POP chỉ có thể được truy cập bởi một kết nối đến tại 1 thời điểm. Nếu trình kiểm tra mail được đăng nhập vào tài khoản email của bạn, thì chương trình email không thể truy cập vào tài khoản đó cùng lúc. Trong các trường hợp như vậy, khi hòm thư bị khóa bởi một tiến độ khác, máy server POP sẽ trả về lỗi ” Unable to lock mailbox ”.

Lỗi “No such message”

Sau khi đăng nhập thành đạt vào tài khoản, POP client bắt đầu truy xuất từng email. Khi nó yêu cầu một email từ máy chủ, phản hồi ” No such message ” có thể được đưa ra. Phản hồi tựa như có thể được trả về khi email client đánh dấu mail đã biết thành xóa (không còn tồn tại).

Lỗi “Deleted messages not removed”

Khi một phiên POP kết thúc, mọi thứ các mail được đánh dấu để xóa sẽ bị xóa vĩnh viễn bởi máy chủ. Nếu máy server POP không thể xóa mọi thứ các mail (có thể do thiếu tài nguyên), nó sẽ trả về lỗi “Deleted messages not removed” .

Từ khóa bài viết: truongthinh.info, email, lỗi email, tìm hiểu về các lỗi email POP, thông báo lỗi POP

Bài viết Tìm hiểu về các lỗi email POP được tổng hợp và biên tập bởi: truongthinh.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info xin cảm ơn.