cua-hang-truong-thinh-thu-duc-450x450
Cửa Hàng Trường Thịnh Tân Phú
Cửa Hàng Trường Thịnh Tân Bình
Cửa Hàng Trường Thịnh Quang Trung
Cửa Hàng Trường Thịnh Quận 10
Cửa Hàng Trường Thịnh Quận 1
Cửa Hàng Trường Thịnh Phú Nhuận
Cửa Hàng Trường Thịnh Gò Vấp
Cửa Hàng Trường Thịnh Bình Thạnh

Tìm kiếm file và thư mục trong Linux sử dụng giao diện dòng lệnh

Website truongthinh.info có bài Tìm kiếm file và thư mục trong Linux sử dụng giao diện dòng lệnhCó một số cách bạn có thể tìm và định vị các file từ terminal trong Linux. find, locate, which và whereis là một số lệnh thường được sử dụng để thực hiện việc này. Hãy cùng xem xét 4 lệnh tìm kiếm này để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt của chúng.

Có một số cách bạn cũng có thể có thể tìm và định vị các file từ terminal trong Linux. find , locate , which whereis là một số lệnh thường được sử dụng để thực hiện việc này. Hãy cùng xem xét 4 lệnh kiếm tìm này để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt của chúng.

1. Lệnh find

Cách tiếp cận dễ dàng để tìm kiếm các file trong bất kỳ thư mục được chỉ định nào là sử dụng lệnh find . Nếu thư mục để thực hành kiếm tìm không được chỉ định rõ ràng, thì việc kiếm tìm sẽ có thực hành trên thư mục hiện hành.

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy cách việc kiếm tìm được thực hiện cho cả các tên file xong xuôi bằng phần mở rộng. txt trong thư mục ngày nay (.).

Ví dụ việc tìm file bằng lệnh find

Việc tìm kiếm cũng có thể được thực hành dựa theo timestamp (dấu thời gian), quyền đối với file, kích cỡ file, loại file, chủ nắm giữ file, v.v… Biểu thức chính quy (Regular expression) cũng có thể có thể được dùng làm kiểm soát các tham số tìm kiếm.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng lệnh find trong Linux.

2. Lệnh locate

Lệnh này là 1 cách khác để tìm file theo tên. Lệnh trước tìm kiếm thư mục được chỉ định và sau đó cung cấp kết quả cho người dùng. Công cụ này thực hiện kiếm tìm dựa theo cơ sở dữ liệu mang tên là mlocate.db , nằm ở trong /var/lib/mlocate/mlocate.db. Cơ sở dữ liệu này được cập nhật mỗi sáng bởi tiện ích cron.

Lệnh này thực thi nhanh hơn find vì kiếm tìm dựa vào cơ sở dữ liệu hiện, nhận trách nhiệm quản lý danh sách mọi thứ các file và thư mục trên hệ thống.

Lệnh locate theo sau là tên file hiển thị tên đường dẫn tuyệt đối nơi file đó tồn tại.

Giả sử một script đã được tạo trong thư mục chính.

Nếu gắng gượng xác định vị trí script mới được tạo và sao chép, bạn sẽ không thu được bất kỳ đầu ra nào.

  locate myscript  

cron chỉ cập nhật cơ sở dữ liệu vào buổi sáng, nếu có bất kỳ file nào được thêm vô hệ thống trong suốt cả ngày, cơ sở dữ liệu cần được cập nhật thủ công. Điều này còn cũng có thể có thể được thực hiện bằng cách dùng lệnh updateb .

  sudo updateb  

Nếu cố gắng định vị địa thế script tùy chỉnh, nó sẽ có thân xác xác định trí file.

3. Lệnh which

Sau khi thảo luận về các lệnh để tìm kiếm file, chúng ta hãy chuyển sang một lệnh cũng có thể có thể giúp kiếm tìm đường dẫn tuyệt đối của những file thực thi trên hệ thống: which .

Một file thực thi/script/ file nhị phân có thể có mặt ở vô số địa thế trong hệ thống. Lệnh which kiếm tìm trong những thư mục được chỉ định trong số biến môi trường $PATH $MANPATH để tìm sự hiện diện của file thực thi được chỉ định.

Không có bất kỳ switch nào, lệnh which sẽ hiển thị đường dẫn tuyệt đối đầu tiên được tìm thấy cho 1 file thực thi.

Switch -a hiển thị tất cả các lần xuất hiện của những đường dẫn tuyệt đối được tìm thấy cho file thực thi được chỉ định.

Những đường dẫn tuyệt đối cho nhiều file thực thi cũng đều có thể được tìm thấy bằng cách chỉ định các file thực thi lần lượt.

4. Lệnh whereis

Lệnh whereis là một lệnh khác để tìm file và được dùng để làm tạo ra được 3 tin tức liên quan đến một file thực thi:

  • Đường dẫn tuyệt đối của file nhị phân
  • Đường dẫn tuyệt đối nơi mã nguồn của file nhị phân đó tồn tại trên hệ thống
  • Đường dẫn tuyệt đối của hướng dẫn tồn tại cho file nhị phân đó

Đối với bzgrep , file nhị phân hiện diện trong /bin và chỉ dẫn hiện diện trong /usr/share/man/man1. Mã nguồn của nó không hiện hữu trên hệ thống.

Lệnh whereis có thể được chỉ dẫn chỉ tìm kiếm đường dẫn tuyệt đối của file nhị phân bằng cách sử dụng switch -b. Việc tìm kiếm chỉ có thể thực hành trong số thư mục được liệt kê sau switch -B. Các tên sau -f chỉ định mọi thứ các file nhị phân càng phải lấy thông tin.

Tương tự, việc tìm kiếm có thể được giới hạn chỉ cho mã nguồn hoặc hướng dẫn sử dụng, sử dụng các switch -s -m. -S -M theo sau là tên thư mục chỉ định các thư mục để kiếm tìm mã nguồn và chỉ dẫn sử dụng tương ứng.

Switch -l sẽ cung cấp một danh sách chi tiết các đường dẫn tuyệt đối của tất cả những thư mục được dùng bởi whereis để thi hành tìm kiếm.

Switch -l sẽ cung cấp một danh sách chi tiết các đường dẫn tuyệt đối

Từ khóa bài viết: truongthinh.info, Linux, tìm kiếm file, giao diện dòng lệnh, find, whereis, which, locate, tìm file thực thi

Bài viết Tìm kiếm file và thư mục trong Linux sử dụng giao diện dòng lệnh được tổng hợp và biên tập bởi: truongthinh.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info xin cảm ơn.