Cách sắp xếp danh sách trong ứng dụng Lời nhắc trên iPhone và iPad

Website truongthinh.info có bài Cách sắp xếp danh sách trong ứng dụng Lời nhắc trên iPhone và iPadTrong iOS 13, ứng dụng gốc Lời nhắc (Reminders) của Apple có thể được sử dụng để tạo lời nhắc nhở cho mọi thứ. Bạn cũng có thể tạo bao nhiêu danh sách nhắc nhở tùy thích để phân loại nhiều nhiệm vụ và dự án khác nhau.

Trong iOS 13, phần mềm gốc Lời nhắc (Reminders) của Apple cũng có thể có thể được dùng làm tạo lời nhắc nhở cho mọi thứ. Bạn cũng có thể tạo bao nhiêu danh sách nhắc nhở tùy thích để phân loại nhiều nhiệm vụ và dự án khác nhau.

Lưu ý:

Để sử dụng các tính năng mới trong phần mềm Lời nhắc trên iOS 13, bạn cần cải tiến các lời nhắc trong tài khoản iCloud của mình.

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn được kết nối với Internet trước lúc bạn mở ứng dụng Lời nhắc lần thứ nhất tiên sau khi cập nhật lên iOS 13. Khi bạn mở ứng dụng, màn hình mừng đón sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn để cải tiến ngay bây giờ hoặc cải tiến sau.

Cách sắp xếp bản kê trong phần mềm Lời nhắc trên iOS

Danh sách của bạn tự động xuất hiện trong màn hình chính của phần mềm Lời nhắc trong “Danh sách của tôi” (My Lists) theo thứ tự bảng chữ cái. Nếu tạo ra nhiều bản kê liên tục, bạn sẽ rất vui khi biết rằng mình có thể bố trí lại chúng theo phương pháp thủ công. Bạn có thể muốn di chuyển các danh sách mà mình sử dụng đều đặn lên trên đầu của phần này chẳng hạn.

Để sắp xếp lại bản kê trong “Danh sách của tôi” , hãy nhấn Sửa (Edit) ở góc trên bên phải màn hình, sau đó kéo từng bản kê riêng lẻ đến vị trí bạn chọn bằng cách dùng handle (tay cầm) kéo ngoài cùng bên phải (được biểu lộ bằng 3 dòng kẻ ngang).

Nhấn Sửa rồi sắp xếp lại danh sách
Nhấn Sửa rồi sắp xếp lại bản kê

Nhấn Done (Xong) ở góc trên bên phải màn hình khi bạn hài lòng với cách sắp xếp mới.

Trong phần mềm Lời nhắc , bạn cũng cũng đều có thể tạo tác vụ con hoặc sử dụng trên iCloud.com. Lần lượt tham khảo 2 bài viết sau để hiểu thêm chi tiết:

  • Cách tạo tác vụ con cho Reminders trên iOS và macOS
  • Cách mở phần mềm Reminders (Lời nhắc) trên iCloud.com

Từ khóa bài viết: truongthinh.info, ios, iphone, ipad, ứng dụng Lời nhắc, ứng dụng reminders, sắp xếp danh sách trong ứng dụng Lời nhắc trên iPhone, sắp xếp danh sách trong ứng dụng Lời nhắc trên iPad

Bài viết Cách sắp xếp danh sách trong ứng dụng Lời nhắc trên iPhone và iPad được tổng hợp và biên tập bởi: truongthinh.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info xin cảm ơn.