Cách thực thi gói .run hoặc .bin trong Linux

Website truongthinh.info có bài Cách thực thi gói. run hoặc. bin trong LinuxĐối với các ứng dụng không có sẵn thông qua trung tâm phần mềm, một số nhà phát triển tạo ra file thực thi trong các gói nhị phân. run và. bin. Hướng dẫn này nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc hướng dẫn để cài đặt những gói nhị phân đó.

Cách dễ dàng nhất để cài đặt phần mềm trong Linux là khởi chạy Software Center (trung tâm phần mềm), tìm kiếm ứng dụng trong hộp tìm kiếm, sau đó nhấp vào nút và nhập mật khẩu root.

Đối với những ứng dụng không có sẵn thông qua trung tâm phần mềm, một số nhà phát triển tạo nên file thực thi trong các gói nhị phân. run và. bin. Hướng dẫn này nhằm mục tiêu cung cấp cho bạn đọc chỉ dẫn mỗi bước để cài đặt những gói nhị phân đó.

Thực thi các gói nhị phân (.bin &. run) trong Linux

Phương thức thực thi gói nhị phân sẽ trùng lặp trong bất kỳ bản phân phối Linux nào. Chúng hoạt động trong Ubuntu, Linux Mint, elementary OS, Fedora, Manjaro, v.v…

Để đơn giản, giả sử rằng gói nhị phân được tải xuống nằm ở phía trong “Downloads” thuộc thư mục Home. Cũng để minh họa, ví dụ đã tải xuống file nhị phân trình duyệt Firefox và chỉ cho bạn các bước cài đặt. File nhị phân Firefox có định hình nén. tar. Nếu gói của bạn cũng vậy, chỉ cần click chuột phải vào nó và chọn “Extract” để trích xuất nội dung.

Ví dụ, firefox-62.0.3.tar.bz2 => trích xuất vào thư mục firefox-62.0.3.

File nhị phân Firefox có định dạng nén. tar

Bước 1 : Khởi chạy Terminal.

Bước 2 : Sử dụng lệnh cd để điều hướng vào thư mục “Downloads”.

  cd Downloads  

Bước 3 : Sử dụng lệnh ls để liệt kê nội dung của thư mục “Downloads” . Tiếp theo, sử dụng lại lệnh cd để vào thư mục gói nhị phân đã tải xuống.

Ví dụ đầu vào và đầu ra:

Sử dụng lệnh ls để liệt kê nội dung của thư mục

Bước 4 : Bước trước mắt là cấp quyền cho file. bin.

Trong trường hợp gói. bin, hãy nhập lệnh:

  sudo chmod +x. /FILENAME.bin  

Thay thế “FILENAME” bằng tên file BIN của bạn. Nhấn Enter .

Tương tự, nếu gói bạn tải xuống là gói. run, hãy nhập lệnh:

  sudo chmod +x FILENAME.run  

Thay thế FILENAME bằng tên của file RUN.

Bước 5 : Nhập mật khẩu admin khi được nhắc, sau đó nhấn Enter .

Bước 6 : Cuối cùng thực thi file nhị phân: . /FILENAME.bin hoặc . /FILENAME.run

Ứng dụng sẽ khởi chạy. Mọi thao tác hoàn tất!

Từ khóa bài viết: truongthinh.info, Linux, thực thi gói. run trong Linux, thực thi gói. bin trong linux, thực thi gói, thực thi gói trong linux, thực thi file trong linux

Bài viết Cách thực thi gói. run hoặc. bin trong Linux được tổng hợp và biên tập bởi: truongthinh.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info xin cảm ơn.