Cách sửa lỗi “An app default was reset” trên Windows 10

Website truongthinh.info có bài Cách sửa lỗi “An app default was reset” trên Windows 10Bạn có thể nhận được thông báo trạng thái “An app default was reset”. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục và ngừng nhận thông báo An app default was reset trên Windows 10.

Bạn có thể nhận được thông báo tình trạng “An app default was reset” cùng với tin tức bổ sung “An app caused a problem with the default app setting for xxx files, so it was reset to…” .

Về cơ bản, loại file được liên kết mặc định của nó được reset lại thành ứng dụng Windows tích hợp thay vì ứng dụng bạn đặt.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục và ngừng nhận thông báo An app default was reset trên Windows 10.

Lưu ý : Bản sửa lỗi sẽ loại trừ các phần mềm Windows tích hợp Microsoft Edge, Photos, 3D Builder, Zune Music và Zune Video khỏi danh sách trong hộp thoại Open with .

Bạn vẫn cũng có thể có thể đặt các chương trình mặc định cho những phần mềm Windows và liên kết loại file trong Control Panel sau khi áp dụng cách khắc phục bên dưới.

Thông báo lỗi

Đây là cách thực hiện:

1. Thực hiện bước 2 (để sửa chữa) hoặc bước 3 (hoàn tác sửa chữa) bên dưới cho những gì bạn mong muốn làm.

2. Để khắc phục lỗi “An app default was reset”, tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

(Nội dung của file. reg để tham khảo)

Code:

  Windows Registry Editor Version 5.00 ; Microsoft.3DBuilder ;File Types:. 3ds,. 3mf,. bmp,. dae,. dxf,. fbx,. jpg,. obj,. ply,. png,. stl,. tga,. wrl [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXvhc4p7vz4b485xfp46hhk3fq3grkdgjg] "NoOpenWith"="" "NoStaticDefaultVerb"="" ; Microsoft Edge ;File Types:. htm,. html [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppX4hxtad77fbk3jkkeerkrm0ze94wjf3s9] "NoOpenWith"="" "NoStaticDefaultVerb"="" ;File Types:. pdf [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXd4nrz8ff68srnhf9t5a8sbjyar1cr723] "NoOpenWith"="" "NoStaticDefaultVerb"="" ;File Types:. svg [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXde74bfzw9j31bzhcvsrxsyjnhhbq66cs] "NoOpenWith"="" "NoStaticDefaultVerb"="" ;File Types:. xml [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXcc58vyzkbjbs4ky0mxrmxf8278rk9b3t] "NoOpenWith"="" "NoStaticDefaultVerb"="" ; Microsoft Photos ;File Types:. 3g2,.3gp,. 3gp2,. 3gpp,. asf,. avi,. m2t,. m2ts,. m4v,. mkv, mov,. mp4, mp4v,. mts,. tif,. tiff,. wmv [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXk0g4vb8gvt7b93tg50ybcy892pge6jmt] "NoOpenWith"="" "NoStaticDefaultVerb"="" ;File Types: Most Image File Types [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppX43hnxtbyyps62jhe9sqpdzxn1790zetc] "NoOpenWith"="" "NoStaticDefaultVerb"="" ;File Types:. raw,. rwl,. rw2 and others [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppX9rkaq77s0jzh1tyccadx9ghba15r6t3h] "NoOpenWith"="" "NoStaticDefaultVerb"="" ; Zune Music ;File Types:. aac,. adt,. adts, .amr,. flac,. m3u,. m4a,. m4r,. mp3,. mpa,. wav,. wma,. wpl,. zpl [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXqj98qxeaynz6dv4459ayz6bnqxbyaqcs] "NoOpenWith"="" "NoStaticDefaultVerb"="" ; Zune Video ;File Types:. 3g2,.3gp,. 3gpp,. avi,. divx,. m2t,. m2ts,. m4v,. mkv,. mod,. mov,. mp4, mp4v,. mpe,. mpeg,. mpg,. mpv2,. mts,. tod,. ts,. tts,. wm,. wmv,. xvid [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppX6eg8h5sxqq90pv53845wmnbewywdqq5h] "NoOpenWith"="" "NoStaticDefaultVerb"=""  

3. Để hoàn tác việc sửa lỗi “An app default was reset”, tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

(Nội dung của file. reg để tham khảo)

Code:

  Windows Registry Editor Version 5.00 ; Microsoft.3DBuilder ;File Types:. 3ds,. 3mf,. bmp,. dae,. dxf,. fbx,. jpg,. obj,. ply,. png,. stl,. tga,. wrl [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXvhc4p7vz4b485xfp46hhk3fq3grkdgjg] "NoOpenWith"=- "NoStaticDefaultVerb"=- ; Microsoft Edge ;File Types:. htm,. html [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppX4hxtad77fbk3jkkeerkrm0ze94wjf3s9] "NoOpenWith"=- "NoStaticDefaultVerb"=- ;File Types:. pdf [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXd4nrz8ff68srnhf9t5a8sbjyar1cr723] "NoOpenWith"=- "NoStaticDefaultVerb"=- ;File Types:. svg [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXde74bfzw9j31bzhcvsrxsyjnhhbq66cs] "NoOpenWith"=- "NoStaticDefaultVerb"=- ;File Types:. xml [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXcc58vyzkbjbs4ky0mxrmxf8278rk9b3t] "NoOpenWith"=- "NoStaticDefaultVerb"=- ; Microsoft Photos ;File Types:. 3g2,.3gp,. 3gp2,. 3gpp,. asf,. avi,. m2t,. m2ts,. m4v,. mkv, mov,. mp4, mp4v,. mts,. tif,. tiff,. wmv [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXk0g4vb8gvt7b93tg50ybcy892pge6jmt] "NoOpenWith"=- "NoStaticDefaultVerb"=- ;File Types: Most Image File Types [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppX43hnxtbyyps62jhe9sqpdzxn1790zetc] "NoOpenWith"=- "NoStaticDefaultVerb"=- ;File Types:. raw,. rwl,. rw2 and others [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppX9rkaq77s0jzh1tyccadx9ghba15r6t3h] "NoOpenWith"=- "NoStaticDefaultVerb"=- ; Zune Music ;File Types:. aac,. adt,. adts, .amr,. flac,. m3u,. m4a,. m4r,. mp3,. mpa,. wav,. wma,. wpl,. zpl [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppXqj98qxeaynz6dv4459ayz6bnqxbyaqcs] "NoOpenWith"=- "NoStaticDefaultVerb"=- ; Zune Video ;File Types:. 3g2,.3gp,. 3gpp,. avi,. divx,. m2t,. m2ts,. m4v,. mkv,. mod,. mov,. mp4, mp4v,. mpe,. mpeg,. mpg,. mpv2,. mts,. tod,. ts,. tts,. wm,. wmv,. xvid [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREClassesAppX6eg8h5sxqq90pv53845wmnbewywdqq5h] "NoOpenWith"=- "NoStaticDefaultVerb"=-  

4. Lưu file. reg vào desktop.

5. Nhấp đúp chuột vào file. reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

6. Khi được nhắc, bấm vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Bây giờ, bạn có thể xóa file. reg đã tải xuống nếu muốn.

Từ khóa bài viết: truongthinh.info, windows 10, sửa lỗi windows 10, An app default was reset, lỗi An app default was reset, sửa lỗi An app default was reset, khắc phục lỗi An app default was reset, lỗi An app default was reset win 10

Bài viết Cách sửa lỗi “An app default was reset” trên Windows 10 được tổng hợp và biên tập bởi: truongthinh.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info xin cảm ơn.