Cách thêm máy in vào Windows 10

Website truongthinh.info có bài Cách thêm máy in vào Windows 10Thêm máy in vào Windows 10 rất đơn giản, mặc dù quy trình cho các thiết bị có dây sẽ khác với thiết bị không dây. Vì Windows 10 hỗ trợ hầu hết các máy in, nên có lẽ bạn sẽ không cần phải cài đặt phần mềm đặc biệt cho thiết bị của mình.

Thêm máy in vào Windows 10 rất đơn giản, mặc dù quy trình cho những thiết bị có dây sẽ khác với thiết bị không dây.

Lưu ý : Vì Windows 10 bổ trợ hầu hết các máy in, nên có lẽ bạn sẽ không càng phải cài đặt phần mềm đặc biệt cho thiết bị của mình.

Cách thêm máy in vào Windows 10: Mạng

Một máy in mạng kết nối thông qua mạng cục bộ, chẳng hạn như Bluetooth hoặc WiFi. Trước khi bạn kết nối với máy in của mình, hãy bật nó lên và để nó tham gia vào mạng.

Lưu ý : Bạn có thể cần sự cấp phép của admin để cài đặt máy in chia sẻ, chẳng hạn như máy in trên mạng nội bộ của công ty.

1. Đi đến Start > Settings .

2. Chọn Devices.

Chọn Devices
Chọn Devices

3. Chọn Printers & Scanners .

4. Chọn Add Printer or Scanner .

Chọn Add Printer or Scanner
Chọn Add Printer or Scanner

5. Đợi khi đang Windows 10 kiếm tìm các máy in gần đó.

6. Chọn tên của máy in bạn muốn thêm, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt máy in vào máy tính.

7. Nếu máy in bạn mong muốn sử dụng không xuất hiện trong bản kê các máy in khả dụng, hãy chọn The printer that I want isn't listed .

Chọn The printer that I want isn't listed nếu máy in không xuất hiện
Chọn The printer that I want isn't listed nếu máy in không xuất hiện

8. Chọn tùy chọn tương ứng với máy in của bạn và nhấn Next.

Chọn tùy chọn tương ứng với máy in của bạn
Chọn tùy chọn tương ứng với máy in của bạn

9. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để cài đặt máy in.

Cách thêm máy in vào Windows 10: Cục bộ

Khi bạn thiết lập một máy in cục bộ mới, hãy kết nối dây nguồn cũng giống dây USB nối với máy tính. Kết nối cáp thường tự động bắt đầu cài đặt driver. Nếu được nhắc, bạn sẽ thật cần tải xuống và cài đặt phần mềm, driver máy in chuyên dụng. Sau đó, bạn cũng đều có thể thêm nó vào máy tính của mình.

1. Nhập printers vào hộp Windows Search.

2. Chọn Printers & Scanners thuộc System Settings trong bản kê kết quả tìm kiếm.

Chọn Printers & Scanners trong System Settings
Chọn Printers & Scanners trong System Settings

3. Chọn Add printers or scanners . Đợi khi đang Windows 10 tìm kiếm các máy in gần đó.

Chọn Add printers or scanners
Chọn Add printers or scanners

4. Chọn tên của máy in. Làm theo một số hướng dẫn trên màn hình để cài đặt máy in vào máy tính.

Windows 10 không thể tìm thấy máy in cục bộ

Nếu Windows 10 chẳng thể nhận diện máy in được kết nối bằng dây USB, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau.

Mẹo : Kết nối cáp USB trực diện với máy tính. Sử dụng một hub hoặc docking station có thể ngăn việc kết nối ổn định.

1. Tắt máy tính.

2. Tắt máy in.

3. Khởi động lại máy tính.

4. Sau khi máy tính khởi động lại, đăng nhập lại vào Windows rồi bật máy in.

5. Cố gắng cài đặt máy in. Nếu Windows vẫn không nhận biết máy in, hãy tiếp tục khắc phục sự cố.

6. Ngắt kết nối cáp USB khỏi cả máy in và máy tính.

7. Kết nối lại cáp, đảm nói rằng nó được kết nối đúng cách với cả hai thiết bị.

8. Cố gắng cài đặt máy in. Nếu Windows vẫn chưa nhận thấy máy in, hãy tiếp tục khắc phục sự cố.

9. Cắm dây USB vào một cổng USB khác trên máy tính.

10. Nếu Windows vẫn không nhận ra máy in, hãy thử sử dụng cáp USB khác, vì dây bị hỏng sẽ làm bạn chẳng thể kết nối máy in với máy tính đúng cách.

Từ khóa bài viết: truongthinh.info, Windows 10, máy in, cách thêm máy in, thêm máy in vào Windows 10, cách thêm máy in vào Windows 10

Bài viết Cách thêm máy in vào Windows 10 được tổng hợp và biên tập bởi: truongthinh.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info xin cảm ơn.