Có an toàn không khi ISP dùng router làm hotspot?

Website truongthinh.info có bài Có an toàn không khi ISP dùng router làm hotspot?Bạn cũng phải cho phép những người dùng khác của ISP sử dụng router của mình làm hotspot. Nhưng mọi người có thể làm chậm tốc độ Internet trong khi sử dụng hoặc tệ hơn, sử dụng nó cho mục đích xấu không?

Trong những năm qua, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đã tiến hành một dịch vụ đặc biệt cho khách hàng của họ. Nếu bạn sử dụng router do ISP cung cấp, nó cũng sẽ hoạt động như 1 hotspot (điểm truy cập) mà các khách hàng khác có thể sử dụng miễn phí.

Những người không cần là khách hàng cũng có thể có thể mua thời gian dùng Internet và sử dụng router như 1 hotspot thông thường.

Đổi lại, bạn cũng phải cho phép những người sử dụng khác của ISP sử dụng router của mình làm hotspot. Nhưng mọi người có thể làm chậm tốc độ Internet trong khi sử dụng hoặc tệ hơn, sử dụng nó cho mục tiêu xấu không?

Mọi người cũng có thể có thể rình rập trên WiFi của bạn không?

Với những người lạ kết nối với router, bạn có có lẽ rằng họ sẽ không tọc mạch về lưu lượng truy cập của bạn không? Mặc dù đúng là mọi người đang kết nối với router thông qua hotspot, nhưng điều này không có tức là họ sử dụng mạng cá nhân của bạn.

Các router tiên tiến có khả năng phát sóng nhiều hơn một mạng. Khi router ở chế độ hotspot, nó phát sóng hai mạng cùng một lúc: Mạng cá nhân và mạng hotspot. Khi quét tín hiệu WiFi, bạn sẽ thấy hai SSID: Tên cá nhân của bạn và tên hotspot chung.

Mặc dù là hai mạng riêng biệt, cả 2 đều tới từ router của bạn. Chỉ là mạng riêng của bạn đã tách ra khỏi lưu lượng truy cập hotspot. Như vậy, khi mọi người sử dụng hotspot trên router, họ sẽ cấm dùng chung một mạng với mạng riêng của bạn. Họ sẽ chẳng thể truy cập vào máy tính và thiết bị trên mạng cá nhân, do đó, không luôn phải lo lắng.

Mọi người cũng có thể sử dụng hết băng thông của bạn không?

Ngay cả khi những người sử dụng khác đang sử dụng một mạng khác với bạn, thì đúng là mọi thứ các kết nối đều đi trên và một con đường từ nhà bạn đến ISP. Điều này không chỉ có tức là những người dùng khác chia sẻ băng thông của bạn, mà còn có nghĩa là những người dùng đó sử dụng bất kỳ giới hạn dữ liệu nào bạn có.

ISP có thể tách lưu lượng bạn tạo ra khỏi lưu lượng do người khác tạo
ISP có thể tách lưu lượng bạn tạo ra khỏi lưu lượng do người khác tạo

Trước hết, ISP cũng có thể có thể tách lưu lượng bạn tạo nên khỏi lưu lượng do người khác tạo. Như vậy, ngay khi khi ai đó sử dụng hotspot để tải xuống các file, nó cũng không được xem vào giới hạn dữ liệu của bạn.

Tuy nhiên, đường truyền là một câu truyện khác nhau. Kết nối giữa router và ISP không tăng gấp đôi đường truyền một cách kỳ diệu chỉ vì router có hai mạng!

Các ISP công nhận điều này và họ cho là lưu lượng riêng của bạn sẽ có ưu tiên hơn lưu lượng truy cập hotspot. Về cơ bản, nếu ai đó đang tải file bằng hotspot và bạn bắt đầu xem phim trên Netflix, ISP sẽ ưu tiên cho phim của bạn và giảm tốc độ tải của người sử dụng hotspot.

Như vậy, về mặt kỹ thuật, bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ sự khác biệt nào khi đang dùng mạng riêng của mình. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn, bạn nên tắt tính năng này để thực hành được đủ băng thông cho mình.

Còn việc tải nội dung phạm pháp thì sao?

Những người kết nối với hotspot yêu cầu một tài khoản để sử dụng nó
Những người kết nối với hotspot đòi hỏi một tài khoản để sử dụng nó

Những người kết nối với hotspot đòi hỏi một tài khoản để sử dụng nó. Đây là tài khoản được liên kết với ISP để sử dụng miễn phí hoặc được tạo để người dùng cũng có thể load thời gian dùng Internet đã mua lên đó. Như vậy, tất cả lưu lượng truy cập từ tài khoản kia được gắn kèm với dữ liệu cá nhân của người đó.

Vì vậy, nếu ai đó sử dụng hotspot của bạn với ý đồ bất hợp pháp, lưu lượng truy cập của họ sẽ chưa được gán cho bạn. Thay vào đó, cuộc điều tra sẽ dẫn đến tài khoản mà người dùng đã sử dụng hotspot ở vị trí đầu tiên.

Từ khóa bài viết: truongthinh.info, ISP, router, hotspot, dùng router làm hotspot, dùng router làm hotspot có an toàn, rủi ro khi dùng router làm hotspot

Bài viết Có an toàn không khi ISP dùng router làm hotspot? được tổng hợp và biên tập bởi: truongthinh.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info xin cảm ơn.