Master Partition Table là gì?

Website truongthinh.info có bài Master Partition Table là gì?Master Partition Table là một thành phần của Master Boot Record/Sector chứa mô tả các phân vùng trên ổ cứng, chẳng hạn như loại và kích cỡ của chúng, đi kèm với Disk Signature và Master Boot Code để tạo thành Master Boot Record.

Master Partition Table là một thành phần của Master Boot Record/Sector chứa miêu tả các phân vùng trên ổ cứng, chẳng hạn như loại và kích thước của chúng. Master Partition Table kèm theo với Disk Signature (chữ ký đĩa) và Master Boot Code để hình thành Master Boot Record.

Do kích cỡ (64 byte) của Master Partition Table, nhiều nhất 4 phân vùng (mỗi phân vùng 16 byte) cũng đều có thể được xác định trên ổ cứng. Tuy nhiên, các phân vùng bổ sung có thể được thiết lập bằng phương pháp xác định một trong số phân vùng vật lý là phân vùng mở rộng và sau đó định vị các phân vùng logic bổ sung trong phân vùng mở rộng đó.

Lưu ý : Các công cụ phân vùng ổ đĩa miễn phí là 1 cách dễ dàng để thao tác trên các phân vùng, đánh dấu các phân vùng là “Active” , v.v…

Tìm hiểu về Master Partition Table
Tìm hiểu về Master Partition Table

Tên khác cho Master Partition Table

Master Partition Table đôi lúc được gọi là bảng phân vùng hoặc bản đồ phân vùng hoặc cho dù chỉ viết tắt là MPT.

Cấu trúc và vị trí của Master Partition Table

Master Boot Record kể cả 446 byte code, theo sau là bảng phân vùng với 64 byte và hai byte còn sót lại được dành riêng cho bút ký đĩa.

Dưới này là các trọng trách cụ thể của mỗi 16 byte trong Master Partition Table:

Dung lượng (Byte) Mô tả
1 Chứa boot label
1 Starting head – Nơi bắt đầu
1 Sector bắt đầu (6 bit đầu tiên) và cylinder bắt đầu (2 bit cao hơn)
1 Byte này giữ 8 bit thấp hơn của cylinder bắt đầu
1 Chứa loại phân vùng
1 Ending head – Nơi hoàn thành
1 Sector hoàn thành (6 bit đầu tiên) và cylinder kết thúc (2 bit cao hơn)
1 Byte này giữ 8 bit thấp hơn của cylinder kết thúc
4 Các sector chính của phân vùng
4 Số lượng sector trong phân vùng

Boot label đặc biệt có ích khi có nhiều hơn một hệ điều hành được cài đặt trên ổ cứng. Vì có nhiều phân vùng chính, nên boot label cấp phép bạn chọn hệ điều hành để khởi động.

Tuy nhiên, bảng phân vùng luôn theo dấu một phân vùng đóng vai trò là phân vùng “Active” , được boot nếu không có tùy chọn nào khác được chọn.

Phần loại phân vùng trong bảng đề cập đến hệ thống file trên phân vùng đó, trong đó ID phân vùng 06 hoặc 0E có tức là FAT, 0B hoặc 0C có nghĩa là FAT32 và 07 có tức là NTFS hay OS/2 HPFS.

Với một phân vùng có 512 byte cho mỗi sector, bạn cần nhân tổng cộng sector với 512 để tạo nên được số byte của tổng phân vùng. Con số này sau đó có thể được chia cho 1024 để chuyển thành kilobyte (tiếp tục chia một lần nữa để đổi thành megabyte, rồi đến gigabyte, nếu cần).

Sau bảng phân vùng thứ nhất, offset 1BE trong MBR, các bảng phân vùng khác cho phân vùng chính thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ ở 1CE, 1DE và 1EE:

Offset Offset
Hex (Hệ thập lục phân) Decimal (Hệ thập phân) Độ dài (Byte) Mô tả
1BE – 1CD 446-461 16 Phân vùng chính 1
1CE-1DD 462-477 16 Phân vùng chính 2
1DE-1ED 478-493 16 Phân vùng chính 3
1EE-1FD 494-509 16 Phân vùng chính 4

Bạn có thể đọc phiên bản hex của Master Partition Table với những công cụ như wxHexEditor và Active@ Disk Editor.

Từ khóa bài viết: truongthinh.info, Master Partition Table, Master Partition Table là gì, cấu trúc Master Partition Table, vị trí Master Partition Table

Bài viết Master Partition Table là gì? được tổng hợp và biên tập bởi: truongthinh.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info xin cảm ơn.